divendres, de febrer 18, 2011


És patètic, obsessiu i caríssim l’esforç del govern actual per desmantellar algunes de les obres de l’anterior. Voldria afegir dos apunts: Amb l’actual sistema de representativitat política, és impossible que els membres del govern siguin els millors. Ho podrien ser, alguns n’estan capacitats, però mentre l’esforç s’esmerci en la lluita partidista i no en la tasca de govern, manats pels aparells i no per l’interès comú, no ho podran demostrar.
Segon: l’efecte d’enderrocament dóna pistes d’un tarannà elitista. Queda clar que l’economia mundial és manada pels “mercats”. Quantes places d’ensenyament caldrà augmentar en la privada o la concertada –discriminatòria o no – perquè “els mercats es donin per satisfets i es puguin eliminar barracons? Quin increment en els abonats a les mútues consideraran els mercats adient per dotar a la sanitat pública dels mitjans que ja tenia previstos incorporar?
Si la gestió és guiada pels “aparells” i pels “mercats”, mai podrà ser l’adient. O almenys la que esperen els votants dels qui ara se n’ocupen. Quan trigarà una nova llei electoral que alliberi als polítics –bona gent -, de la tirania dels manaires esmentats?